Skip to main content

E-learning er tidens mest fleksible og effektive redskab til organisationer. Det er en omkostningsbesparende læringsform, der grundet dens digitale karakter, kan trænes hvor som helst og når som helst.

Hvis du gerne vil minimere interne informationsbriefinger og sidemandsoplæring, så læs dette indlæg for at blive klogere på, hvad det kræver at implementere e-learning i jeres organisation.

En step-by-step guide

E-learning har ændret måden hvorpå organisationer uddanner deres medarbejdere i dag. Men at implementere e-learning kræver mere end blot at købe et færdiglavet kursus eller få lavet et skræddersyet kursus og distribuere det til målgruppen. Her er en trin-for-trin guide til at implementere e-learning i din organisation.

FORSTÅ DIN ORGANISATION OG MÅLGRUPPE

Først og fremmest er det vigtigt at forstå din organisations mål og uddannelsesbehov. Identificer hvilke færdigheder og viden der er nødvendige, samt hvilke udfordringer der eksisterer i den nuværende uddannelsesproces.

Klik her for at se eksempler på cases, vi har hjulpet andre organisationer med.

Leder, der forklarer sine kollegaer, hvordan man implementerer ny e-learning

HVAD ER ET LEARNING MANAGEMENT SYSTEM?

Det kræver et learning management system (også kaldet et LMS), at distribuere, afspille og rapportere e-learning mest effektivt. Der er mange muligheder at vælge imellem, lige fra skræddersyede platforme til mere generelle løsninger fx eloomi. Vælg et LMS, der passer bedst til din organisations behov.

Når platformen er valgt, skal du identificere det relevante indhold til dine medarbejdere. Dette kan omfatte online kurser, videoer, præsentationer og andre ressourcer.

INDDRAG MEDARBEJDERNE

Det er afgørende at uddanne og engagere medarbejderne. Dette kan omfatte træningssessioner, workshops og online sessioner, der hjælper medarbejderne med at forstå, hvordan man navigerer på platformen og drager fordel af dens funktioner og indhold. Ved at inddrage medarbejderne skaber man en læringskultur, og sikrer samtidig at e-learningen bliver brugt.

TID TIL EVALUERING

Efter implementeringen er det vigtigt løbende at evaluere effektiviteten af jeres e-learning. Dette kan fx være en analyse af data fra jeres LMS, feedback fra medarbejdere og resultater i forhold til organisationens mål. På baggrund af denne evaluering bør indholdet tilpasses og forbedres løbende.

Older manager explaining e-learning content to colleagues
Colleagues discussing contents of e-learning

READY, SET, GO!

Implementering af e-learning i en organisation kræver en omhyggelig planlægning og et stort engagement fra alle interessenter. Ved at følge denne step-by-step guide og tilpasse den til din organisations behov, kan du skabe et effektivt og succesfuldt e-learning, der hjælper medarbejderne med at opnå deres fulde potentiale og organisationen med at nå sine mål.