Skip to main content

For at udvikle os i takt med vores jobs, og løbende styrke vores forretningsmæssige resultater, kræver det at vi skærper vores kompetencer. Her er e-learning et meget effektivt værktøj. Det tilbyder både kvalitet og fleksibilitet til en pris, der er langt lavere end traditionelle kurser med personligt fremmøde. Men én ting er at stille e-learning til rådighed for medarbejderne. En helt anden er at sørge for, at det bliver brugt effektivt.

I dette blogindlæg får du vores bedste tips til, hvordan du sikrer, at dine medarbejdere udnytter den e-learning, du tilbyder!

Nogle tips til at sikre, at e-learning anvendes i en virksomhed:

  • Fortæl dine medarbejdere, HVORFOR de skal tage kurserne.
  • Skab en læringskultur, hvor kompetenceudvikling anses som værende værdifuldt.
  • Sørg for at jeres e-learning er engagerende, interaktiv og relevant.

Fortæl dine medarbejdere HVORFOR de skal tage kurserne

Det første skridt til at sikre, at medarbejderne bruger e-learning er, at kurserne er relevante. Udgangspunktet for effektiv e-learning er altid at adressere ”What’s in it for me?” – altså at koble læringsmålene i e-learningen til medarbejderens rolle, opgaver og arbejdsmæssige målsætninger.

F.eks. vil en salgsmedarbejder, alt andet lige, kunne se meningen med at gennemføre e-learning om indvendingshåndtering, hvis læringsudbyttet tydeliggøres for medarbejderen – såsom at blive bedre til at håndtere indvendinger eller lukke flere salg.

Derimod vil en økonomimedarbejder måske foretrække et online kursus i excel, da det vil have en positiv indflydelse på medarbejderens arbejdsgange, ved at udføre arbejdsopgaver mere effektivt og på kortere tid.

På den måde er medarbejderen motiveret og nærværende under e-learning forløbet og chancen for, at forløbet gennemføres og medarbejderen ikke springer fra undervejs, er langt højere.

Klik her for at finde flere online kurser.

Skab en læringskultur hvor kompetenceudvikling anses som værende værdifuld

Ledelsesmæssigt kan man drive kulturen og motivere til brug af e-learning et langt stykke af vejen. Ved at være det gode eksempel og selv deltage synligt i relevante forløb og ved at bemærke og italesætte, at en medarbejder har deltaget (og gennemført) et eller flere kurser på en anerkendende måde, bidrager lederen til at skabe en positiv og motiverende læringskultur.

Ligeledes er det afgørende, at man som leder sørger for, at medarbejderen har afsat tid til at gennemføre e-learningen i løbet af sine arbejdsdage, så lærings- og kompetenceudvikling ikke bliver en aktivitet, der nedprioriteres til fordel for kerneopgaver.

Kompetencer bliver udviklet gennem E-Learning på kontor.
Kvinde tager E-Learning kursus.

Sørg for at at jeres e-learning er engagerende og interaktiv

E-learning bør være både medrivende og interaktiv. Hvis medarbejderen keder sig for længe under forløbet, er det fristende at hoppe væk fra e-learningen og lave noget mere interessant. Sørg for at have korte læringssekvenser, så brugeren med få minutters mellemrum skal interagere, svare på et spørgsmål og gennemføre en øvelse eller en quiz.

Pas på med kun at fokusere på præsentation af viden, teorier og modeller. Gør læringen levende med eksempler, der gør budskaberne hverdagsrelaterede. Afveksling mellem formidling og interaktivitet holder medarbejderen ”på tæerne” og gør det sjovt at gennemføre kurset.