Skip to main content

Persondatapolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Grape A/S behandler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Grape A/S
CVR nr.: 26079926
Gladsaxevej 376,2
2860 Søborg
Tlf. + 45 70 10 20 48
info@grapenordic.com

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1 Formål: Levering af vores ydelser

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med levering af vores ydelser inden for e-learning, undervisning, rådgivning og coaching, til en virksomhed eller organisation, du agerer som kontaktperson for, eller repræsentant på vegne af.

 • E-learning
  I forbindelse med vores e-learning ydelser indsamler vi brugeroplysninger til brug for brugeroprettelse i LMS platform og  fremsendelse af e-learning. Vi anvender endvidere personoplysninger til at udarbejde statistikker over gennemførelse af e-learning.
 • Undervisning, rådgivning og coaching
  I forbindelse med vores undervisning-, rådgivnings- og coachingydelser behandler vi personoplysninger til brug for fremsendelse af beskeder via email med opgaver, opfølgning og materialer.

Kilder

Vi indsamler dine personop­lys­ninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Fra den virksomhed eller organisation, du agerer som kontaktperson for, eller repræsentant på vegne af
 • Gennem din brug af vores digitale platforme

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende katego­rier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, stilling, virksomhed, professionel email, arbejdsadresse og arbejdstelefon-nummer
 • Brugeroplysninger, herunder navn og email
 • Brug af digitale ydelser, herunder gennemførelse af e-learning

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personop­lys­ninger baseret på følgen­de behandlingsgrundlag:

  • Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
  • Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendig for forfølgelsen af legi­time interesser for GRAPE).

Beskrivelse af den legitime interesse:

  • Grapes legitime interesse består i at kunne levere vores ydelser til en virksomhed eller organisation, du agerer som kontaktperson for, eller repræsentant på vegne af.

Modtagere

Vi kan dele dine person­oplys­ninger med:

 • IT-leverandø­rer mv., som vi samarbej­der med for at assistere vores virk­som­hed.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger, så længe vi indgår i et forretningsforhold med den virksomhed eller organisation, du agerer som kontaktperson for, eller repræsentant på vegne af. Personoplysninger slettes 6 måneder efter kundeforholdets ophør.

2.2 Formål: Administration af Grapes forretningsmæssige relationer

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af vores forretningsmæssige relation til en virksomhed eller organisation, du agerer som kontaktperson for, eller repræsentant på vegne af.

Det kan bl.a. være i forbindelse med indgåelse af en aftale om levering af en ydelse eller i forbindelse med betjening vedrørende et allerede etableret kundeforhold.

I den forbindelse behandles personoplysninger til følgende underformål:

 • Henvendelser og kommunikation
  Vi behandler dine person­oplysninger, når du på vegne af en virksomhed eller organisation kontak­ter GRAPE eller beder os om at kontakte dig, med henblik på at høre om vores ydelser.
  Vi behandler dine personoplysninger, så vi kan kommunikere med dig, herunder betjene dig vedrørende kundeforholdet, og så vi kan besvare dine henvendelser og give og give den bedst mulige service.
 • Indgåelse af kommercielle aftaler
  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med indgåelse af kommercielle aftaler om levering af vores ydelser.
 • Faktureringer, bogføring mv.
  Vi behandler dine personoplysninger til regnskabsmæssige formål, herunder udstedelse af fakturaer og anden form for bogføring, som er nødvendig i forhold til den forretningsmæssige relation.
 • Dokumentationsformål
  Vi behandler dine personoplysninger til dokumentationsformål, herunder for at kunne dokumentere de ydelser, vi leverer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende katego­rier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, stilling, virksomhed, professionel email, arbejdsadresse og arbejdstelefon-nummer
 • Henvendelser og kommunikation
 • Underskrifter i forbindelse med underskrivelse af kommercielle aftaler, som du underskriver på vegne af virksomheden

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personop­lys­ninger baseret på følgen­de behandlingsgrundlag:

Almindelige personoplysninger

 • Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i).
 • Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra c (nødvendig for at Grape kan overholde en retlig forpligtelse).

Den retlige forpligtelse:
Bogføringslovens kap. 5 vedrørende regler for opbevaring af regnskabsmateriale.’

 • Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendig for forfølgelsen af legi­time interesser for GRAPE).

Beskrivelse af den legitime interesse:

Grapes legitime interesse består i at kunne administrere vores forretningsmæssige relation til en virksomhed eller organisation, som du agerer som kontaktperson for, eller repræsentant på vegne af. Vores legitime interesse er endvidere at kunne kontakte dig, og besvare din henvendelse, herunder kommunikere med dig vedrørende kundeforholdet. Endeligt har Grape en legitim interesse i at kunne dokumentere vores ydelser og kommunikation med virksomheden eller organisationen.

Modtagere

Vi kan dele dine person­oplys­ninger med:

 • IT-leverandø­rer mv., som vi samarbej­der med for at assistere vores virk­som­hed.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger, så længe vi indgår i et forretningsforhold med den virksomhed eller organisation, du agerer som kontaktperson for, eller repræsentant på vegne af.

Kommunikation

 • Vi opbevarer personoplysninger i forbindelse med henvendelser og kommunikation om kundeforholdet til dokumentationsformål. Oplysningerne slettes 5 år efter kundeforholdets ophør.
 • Er der ikke etableret et kundeforhold behandler vi dine personoplysninger i op til 2 år fra registreringen.

Kommercielle aftaler

 • Vi opbevarer personoplysninger, som indgår i kommercielle dokumenter, så længe de kommercielle dokumenter opbevares. Kommercielle dokumenter opbevares i 5 år efter opsigelse eller ophør.

Bogføringsmateriale

 • Vi opbevarer personoplysninger, som indgår i bogføringsmateriale, herunder fakturaoplysninger, i overensstemmelse med bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale, dvs. vi opbevarer personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som registreringen vedrører.

2.3 Brug af vores hjemmeside

Når du besøger Grapes hjemmeside, indsamles der personoplysninger om din adfærd, herunder ved brug af “cookies”.

Vi bruger bl.a. oplysningerne til at optimere bru­geroplevelsen på vores hjem­meside og de ydelser og tjenester, vi tilbyder.

I cookiepolitikken finder du detaljerede oplysninger om vores brug af cookies, herunder tredjepartscookies. Tredjeparts-cookies er cookies, der bliver sat af andre end Grape, når du besøger vores hjemmeside.

Formålet med tredjepartscookies er at indsamle oplysninger til brug for markedsføring. (I cookiepolitikken finder du endvidere et link til de pågældende tredjeparters egne privatlivspolitikker).

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke i ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

Særligt vedrørende tredjepartscookies og fællesdataansvar:

For denne slags behandlinger er Grape fælles dataansvarlig med leverandøren af de pågældende tredjepartscookies.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • Brugeroplysninger
 • IP-adresse
 • Brug af vores digitale tjenester
 • Oplysninger indsamlet ved brug af cookies, som beskrevet i cookiepolitikken

Kilder

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige
 • Tredjeparter, som beskrevet i vores cookiepolitik.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Almindelige personoplysninger

 • Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendig for forfølgelsen af Grapes legi­time interesser).

Beskrivelse af den legitime interesse:

Grapes legitime interesse består i at kunne optimere brugerop­le­vel­sen på hjem­mesiden og de ydelser og tjenester, som Grape tilbyder.

Modtagere

Vi kan dele dine person­oplys­ninger med:

 • IT-leverandø­rer mv., som vi samarbej­der med for at assistere vores virk­som­hed.
 • Tredjeparter, som beskrevet i vores cookiepolitik

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Personoplysninger opbevares i 6 måneder, eller som be­skre­vet i vores cookiepolitik.
 • For så vidt angår sletning af cookies sat af tredjeparter, henvises der til disse tredjeparters egne privatlivspolitikker.

2.4 Statistik

Dine personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker over brugen af vores hjemmeside og vores ydelser samt services.

I den forbindelse behandles statiske personoplysninger til følgende underformål:

Administration af brugerkonti, brug af ydelser og afregning

I forbindelse med en kundes brug Grapes e-learningsprogrammer, indsamler Grape statistiske oplysninger om hvor mange af kundens medarbejdere, der tilgår det pågældende e-læring gennem kundens eget LMS. Dette sker med henblik på at administrere brugerkonti, dokumentere levering og for at sikre, at Grape kan foretage korrekt afregning af sine kunder, da afregningen er baseret på antallet af slutbrugere.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende katego­rier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • Brugshistorik på vores hjemmeside
 • IP-adresse

Kilder

Vi indsamler dine personoplys­ninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Gennem din brug af vores digitale platforme

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personop­lysninger baseret på følgen­de behandlingsgrundlag:

Almindelige personoplysninger

 • Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendig for forfølgelsen af legi­time interesser for Grape).

Beskrivelse af den legitime interesse:

Grapes legitime interesse består i at gennemføre statistiske undersøgelser med henblik på at kunne optimere vores ydelser og services samt bedre kendskabet til vores kunder. Herudover består Grapes legitime interesse i at kunne foretage korrekt afregning af sine kunder.

Modtagere

Vi kan dele dine personop­lys­ninger med:

 • IT-leverandører mv., som vi samarbejder med for at assistere vores virk­som­hed

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Personoplysninger opbevares i 1 år.

2.5 Markedsføring

Vi anvender dine personoplysninger  til markedsføringsmæssige formål, herunder for at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.

Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at trykke på et link, der henvises til i selve nyhedsbrevet.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
 • Interesse- og fokusområ­der
 • Brugshistorik på vores hjemmeside
 • IP-adresse

Kilder

Vi indsamler dine personoplys­ninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personop­lysninger baseret på følgen­de behandlingsgrundlag:

Almindelige personoplysninger:

 • Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).
 • Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendig for forfølgelsen af legi­time interesser for Grape).

Beskrivelse af den legitime interesse:

Grapes legitime interesse består i at kunne markedsføre sin virksomhed og produkter, herunder ved udsendelse af markedsføring og nyhedsbreve.

Modtagere

Vi kan dele dine personop­lys­ninger med:

 • IT-leverandører mv., som vi samarbejder med for at assistere vores virk­som­hed

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du ønsker at modtage markedsføring og nyhedsbreve fra os, og i 5 år efter du har frameldt dig.

3. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til info@grapenordic.com.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: Januar 2024