Skip to main content

Systemtræning træner kursister i at anvende et it-system, ved at give dem en basisviden og erfaringer med arbejdsgange, formål med systemet, grundlæggende navigation og tips & tricks i systemet. Kursisterne skal selv løse opgaver, men kan støtte sig til hjælp i systemet og navigationssedler undervejs.

I dette blogindlæg ser vi nærmere på hvad systemtræning dækker over.

Et systemtræningskursus kan:

 • Give kursisterne praktisk træning i bestemte arbejdsgange i en simuleret version af et it-system.
 • Lade kursisterne fejle og skabe erfaringer med it-systemet uden konsekvenser.
 • Gøre kursisterne selvhjulpne i et it-system.
 • Give kursisterne en base som de selv skal bygge ovenpå i tiden efter kurset.
 • Fungere som både oplæring af nye brugere, og opfriskning af arbejdsgange for eksisterende brugere.

Hvad er arbejdsgange?

Vores filosofi er, at når brugerne kender arbejdsgangens faser, er det nemmere at finde ud af, hvordan det skal gøres i systemet. Et eksempel på en arbejdsgang kan være: ”Overfør penge via din netbank”.

Arbejdsgangen består af mindre proceduretrin, som at:

 • Vælge den konto du vil overføre fra og til
 • Indtaste beløb, skrive en kommentar
 • Trykke ”Send” og godkende transaktionen.

De fleste der kender denne arbejdsgang, vil kunne overføre penge i flere forskellige typer netbanker.

Det er altså ikke så meget systemet i sig selv, vi ønsker at lære kursisterne, men den arbejdsgang der skal til for at udføre en ønsket opgave.

Ved at træne kursisterne i bestemte arbejdsgange i en simuleret version af it-systemet, får de både praktisk erfaring med hvordan de løser en opgave, og hvordan det specifikke it-system fungerer.

Kvinde arbejder med Systemtræning og E-Learning på bærebar computer.
Mand tager E-Learning kursus om systemtræning.

Selvhjulpne kursister og navigationssedler

Det gælder for al e-learning, eller læring generelt, at kursisterne lærer bedst ved at skulle udføre handlinger på egen hånd, med hjælp, guidning og feedback undervejs. På den måde kan de fejle og skabe erfaringer i et trygt miljø, der gør det nemmere at huske den rigtige vej efterfølgende.

I systemtræning er det samme didaktik. Vi lader kursisterne prøve selv, men sikrer hjælp undervejs i form af hjælpeknapper, og navigationssedler. En navigationsseddel er et dokument, der viser de enkelte proceduretrin i en arbejdsgang med forklaring og små stykker grafik fra it-systemet. Kursisterne kan gemme og anvende dokumentet efterfølgende, til hurtigt at løse en opgave.

Forberedelse og overvejelser

Når vi skal designe og udvikle systemtræning, skal vi spørge os selv om:

 • I hvilke situationer kursisterne skal benytte systemet.
 • Hvad kursisterne skal lære for at blive selvhjulpne.
 • Og om der er bestemte historier, der kan støtte op om de enkelte arbejdsgange.

Kort fortalt

Brug systemtræning til at gøre dine medarbejdere selvhjulpne med et it-system – både når systemet er nyt, der er sket ændringer eller bestemte arbejdsgange skal vedligeholdes.

Måske det ikke er et system dine medarbejdere skal trænes I, men derimod et produkt?