Skip to main content

Læring er en mental proces der sker i den enkelte. Vi kan, som undervisere, hjælpe læring på vej ved at:

 • Målrette vores undervisning til målgruppen
 • Skabe motiverende og relevant indhold
 • Udfordre den enkeltes forståelse med nye perspektiver

Det er ofte i den situation hvor vi som mennesker oplever, at det vi troede var på en bestemt måde, i virkeligheden er på en anden måde, at vi lærer noget nyt.

Emne og læringsmål

Et e-learning-kursus dækker over et bestemt emne. Emnet vil herunder være brudt ned i en række forskellige læringsmål.

Hvis emnet som eksempel er Konflikthåndtering, kan nogle af læringsmålene være:

 • “Forstå hvad konflikttrappen er”.
 • eller “Vide hvordan man undgår at optrappe en konflikt”

God e-learning hjælper og motiverer kursisten til at nå de enkelte læringsmål. Her skal man både tage højde for:

 • Kursistens eksisterende viden?
 • Hvor relevant emnet er for kursistens hverdag?
 • Har kursisten modstand overfor emnet?
 • Er det svært eller nemt?
 • Og hvor højt et taksonomisk niveau vil vi gerne at de skal opnå, når de har gennemført kurset?

Klik her for at læse mere om hvad e-learning betyder.

Dialog og sparring

Dialog fremmer den enkeltes forståelse, og bør derfor tænkes ind. Vi anbefaler at et e-learning-kursus indeholder reflektionsspørgsmål og dilemmaer, der lægger op til dialog og diskussion med kollegaer eller alternativt en fiktiv instans i kurset. Et kursus kan som eksempel:

 • Tages af flere sammen, og indeholde spørgsmål som kollegaerne skal diskutere undervejs.
 • Være en del af et blended læringsforløb hvor kollegaer arbejder sammen om dilemmaer eller problematikker imellem de digitale forløb.
 • Indeholde en indbygget mulighed for at kursisten kan sammenligne sine svar med en fiktiv erfaren kollega.
Kvindelige kolleger tager et godt E-Learning kursus.
Kvinde arbejder på godt E-learning kursus.

Opbygning og læringsproces

Herefter kan vi opbygge kurset med en blanding af teori, øvelser og eksempler og forskellige virkemidler der både skaber variation og understøtter læringsprocessen. Vi arbejder i Grape med 3 grundelementer:

 • Absorb: Fortæl mig noget nyt (Præsentation/Teori)
 • Do: Lad mig afprøve det i praksis (Øvelser)
 • Connect: Lad mig forbinde det nye til min hverdag (Eksempler/Øvelser/Refleksion – og efterfølgende afprøvning i virkeligheden)