Skip to main content

E-learning betyder i ordets forstand elektronisk læring, og har eksisteret siden vi fik computere, der kunne formidle undervisning og er en undervisningsform, hvor indholdet er bygget op af digitale virkemidler såsom animation, speak og video – og som kan afvikles på en digital platform. Det kunne være en mobiltelefon, tablet, computer eller i et VR-headset.

I dette blogindlæg ser vi nærmere på hvad begrebet dækker over.

Hvordan adskiller e-learning sig fra andre digitale former for undervisning?

E-learning er traditionelt et større eller mindre kursus i digital form. Det indeholder formidling, interaktive øvelser og feedback, formidlet på en didaktisk måde, som hjælper kursisten med at blive klogere på et emne.

E-learning adskiller sig især fra andre former for digital undervisning ved at en eller flere kursister kan tage kurset uden anden hjælp end den der er i kurset, og på et tidspunkt der passer dem.

Andre former for digital læring kan som eksempel være:

  • Virtuelle møder, der ofte har karakter af en engangssession.
  • Et online webinar, hvor underviser og kursister kan se og interagere med hinanden.
  • Eller on demand instruktioner, der giver en medarbejder vedledning til at udføre en opgave på det tidspunkt, de har behov for det.

Fordele ved e-learning:

Fordelene ved e-learning i den digitale kursusform er at man kan:

  • Dække et emne på væsentlig kortere tid end et tilstedeværelseskursus,
  • målrette undervisning til en større målgruppe, uden at de behøver at rejse,
  • tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt i forhold til arbejdstid,
  • og man kan genbruge indholdet af kurset flere gange, når det først er produceret.

Hvis kurset placeres i et LMS eller anden læringsplatform, kan man desuden gemme forskellige typer data.

Omkostningerne til udviklingen er en engangsudgift, og der spares derfor penge til ekstern underviser, lokaler, rejseudgifter m.m.

Klik her for at læse mere om hvad god e-learning er.

Ulemperne ved E-Learning:

En barriere ved den digitale kursusform er at:

  • Muligheden for dialog og sparring er mindre oplagt.
  • E-learning er kun en god oplevelse, hvis kvaliteten er god, og indholdet er målrettet og relevant for kursisterne.

Begge dele kan tænkes ind. Du kan læse mere om mulighederne i dette blogpost.

Kvinde tagerr E-Learning kursus ved sin computer.
Mand tager E-Learning kursus på toget.

hvad kan vi konkludere?

Form og tidspunkt kan tilpasses og skræddersyes til målgruppens behov.
E-learning kan med fordel bruges som en besparende og målrettet undervisningsform i virksomheden.
På samme måde som ikke engagerende e-learning kan give en dårlig oplevelse, kan e-learning med de rette virkemidler og didaktiske design være en lærerig og god oplevelse for den enkelte kursist.

Du kan trykke her, for at lære mere om hvad e-learning kan gøre for din organisation.