Skip to main content
Ledelsesudvikling

Sæt motiverende mål

By januar 2, 2018marts 1st, 2022No Comments
Ledelsesudvikling

Sæt motiverende mål i stedet for virkningsløse nytårsforsæt

(Nytårs)forsæt om at skabe bedre forretningsresultater eller blot at være ”strandklar” i tide, har sjældent den store effekt.

Mens de mål, der er er skabt på et stort ”hvorfor” og en struktureret tilgang, er dem du lykkedes med både fagligt og personligt. Målbarhed og vedholdenhed er nøgleord til succes.

Små pauser fra hverdagen, og især over nytår, får mange af os til at reflektere over mål og retning på arbejds- og privatliv. Nogle hælder til at opsætte nytårsforsæt, der skal skabe forandring i den kommende tid. Nytårsforsæt har det dog med at løbe ud i sandet, fordi de for løst defineret eller måske i virkeligheden ikke attraktive at løbe efter.

Noget af det, som kendetegner dem, som når deres mål er, at de har et klart defineret fokus og ved præcis, hvad de gerne vil opnå og hvorfor. De har lavet en plan for, hvordan de skal nå derhen. De ved hver morgen, når de vågner, hvad det er de skal, og fordi de er så målrettede, er det svært for udefrakommende at påvirke deres vej mod målet.

Når vi arbejder med mål for os selv eller for andre, er det derfor vigtigt, at vi sikrer, at målene er motiverende og har kvalitet. Uanset hvad målet drejer sig om, så kræver det en struktureret tilgang at arbejde med motiverede mål.

Der er fire simple, men vigtige krav, som skal være opfyldt, før du kan kalde dit mål, for et godt mål:

1

Kan det måles?

Du skal kunne svare på, hvornår du er i mål. Det skal kunne dokumenteres, at målet er nået. Det skal være formuleret, så du kan svare på, hvilke ændring der er sket, som kan måles, ses, høres eller opleves, når du er i mål.
2

Vær specifik

Hvad er det helt præcist, du vil opnå? Formuler målet konkret og klart, så det er tydeligt, hvad der skal opnås. Det skal være som et fyrtårn, der står derude og blinker, så du hele tiden ved, hvor du er på vej hen.

Hver opmærksom på, om formuleringen af målet bliver for vag. Vær konkret så det bliver enkelt at vurdere om du er på vej til at lykkedes. Formuler dit mål i nutid, som om du allerede har nået det. Det skal udtrykke de ting du er, har eller gør, når målet er nået.

3

Det skal være attraktivt

Når målet er defineret, kommer et af de afgørende punkter: Hvorfor vil du nå dette mål? Hvad er det, du gerne vil opnå eller undgå? Hvad er det, der skal være forandret positivt, i forhold til, hvor du er nu? Hvilken betydning har det for dig at indfri målet? Beskriv det du ønsker at opnå. Alt for mange mål bliver ikke realiseret, fordi der ikke er nok vilje bag eller målet ikke opleves nødvendigt. Ægte motivation er en indre kraft.
4

Har det en deadline?

Der skal være en deadline. Definer konkret, hvornår du er i mål. Tænk på et mål, som om det er en drøm med en deadline. Hvornår skal dit mål skal være nået?

Mål kræver handling

For at nå målet skal du have en plan for, hvordan du når dertil. Hvad vil det kræve? Hvad er det du skal gøre? Hvordan skal du bruge din tid og energi? Hvor skal du fokusere først? Hvilke delmål giver mening at indfri undervejs? Hvilke indsatser skal du yde?

Når du har en handlingsplan klar, skal den omsættes til reel handling. Kom i gang – læs, træn, ring, tal, skriv, opsøg, gør det der flytter dig tættere på dit mål. Der skal handling til. Husk, at bag enhver succes ligger der hårdt arbejde. Hundrede eller tusinder timers fokuseret indsats – afhængig af målets størrelse.

Hold dig selv til ilden – skab motivation

Evaluer din indsats undervejs. Følger du din handlingsplan og dine deadlines? Hvad har du opnået? Hvilke tiltag bringer dig tættere på målet, og hvilke gør ikke? Vurdér, om der er noget, du kan gøre anderledes? Om du kan ændre din indfaldsvinkel? Find ud af om det du gør virker ellers prøv noget nyt.

Vedholdenhed betaler sig. Bid dig fast i dine mål og giv ikke op. Det handler ikke om at gøre sit bedste og så give op. Det handler om at gøre det der skal til, længe nok.

Når man arbejder med mål, er der ofte en eller anden form for ”gulerod” eller gevinst, hvis man når det. Og på den anden side en konsekvens, hvis man ikke gør. Pisk og gulerod. Definer hvad der motiverer dig. Det kan være ganske effektivt at holde fast i de to eksterne gashåndtag, når motivationen til at nå målene skal aktiveres.

God fornøjelse med at sætte motiverende mål.

Ledelsesudvikling

Vi kan introducere og træne jer i forandringsledelse og sikre jeres fokus på kultur, vaner, personlighedsprofiler og stakeholders, så I opnår den bedst mulige proces og dermed performance resultat.