Case

Link Logistics

Ideel kobling af kommunikation, træning og personlig udvikling

Opgaven kort fortalt

Hvorfor

Adfærd og værdier gennemsyrer Link Logistics efter at have opnået en værdiskabende sammenhæng mellem medarbejderudvikling, kommunikation og træning.

Hvordan

Et samarbejde med Grape og udviklings- og træningsplatformen eloomi.

Interview med CEO Anders Martens og Salg og Marketingchef Carsten Hoffmann, Link Logistics.

Baggrund for samarbejde

”I Link Logistics lever vi af kundeservice, så vi har et stort fokus på, hvordan vores adfærd og værdier gennemsyrer organisationen og den måde vi går til kunderne på”, siger CEO Anders Martens. Udgangspunktet for dialogen med Grape var en langsigtet strategi om at sikre, at kerneværdierne ramte rigtigt ud i organisationen, med deraf afledt behov for træning af ledere og medarbejdere. ”Vi ønskede at standardisere og skabe en intern struktur, fordi vi oplevede forskellige informationsniveauer”, forklarer Anders Martens.

Men samarbejdet blev mere omfattende efter mødet med eloomi læringsplatformen.

Opgaven/Løsningen

Medarbejderudvikling

Initialt blev eloomi introduceret til os som et træningsværktøj, men det var performance management delen, der rigtig fangede os. Den kunne vi bruge i MUS-samtale regi.

I Link Logistics fastsættes klare mål for medarbejderne, som løbende følges op og evalueres. ”Vi har 6 værdier, som vi alle skal leve efter, og som linker op til vores strategi. eloomi sørger for, at medarbejdere er mere klar på vores værdier. At der er en større forståelse for dem”, siger Anders Martens.

”eloomi har også været med til at rykke vores proces på rating. Vi er gået fra én årlig MUS-samtale til 4 gange PU samtaler. Kvartalsvise personaleudviklingssamtaler mellem medarbejder og leder giver mere forståelse og fokus på adfærd og værdier. Kvartalsmøder gør det nemmere at synliggøre det væsentlige i adfærd”, fortæller Anders Martens. Resultatet er, at medarbejderne kender virksomhedens værdier og tager bedre ejerskab af dem. Samtidig giver det en mere sammentømret organisation og mulighed for, at lederne kan foretage korrigerende handlinger, fordi der er mere klarhed over den bærende kultur og hvad der skal til, for at den enkelte aktivt bidrager til rejsen.

Vi har fået meget mere føling med medarbejderne ved at tracke adfærd og værdier og opnået en meget meget større ensretning på adfærd. Det har betydet, at vi er blevet bedre til at samarbejde og spille hinanden bedre.

”Medarbejderne var meget nervøse for ratingen til at starte med. Men lige pt. oplever vi, at de nok er gladere for det end lederne”, siger Carsten Hoffmann med et smil. ”Hver 3. måned går hurtigt. Det er meget arbejde, men hver gang jeg har snakkene får jeg noget godt ud af dem”, konkluderer han.

Eloomi

”Vi kan endnu ikke måle vores resultater direkte på øget kundetilfredshed, men internt kan vi måle forbedringer pga. ensretningen”, reflekterer Anders Martens.

Intern kommunikation

Med eloomi platformen fik Link Logistics den struktur på informationsformidlingen, de søgte. Al intern kommunikation går nu ud til medarbejderne via eloomi. Det er blevet nemmere at sikre hurtig og effektiv information fra ledelsen, guide om værdier og kultur, samt formidle retningslinjer om produkter og arbejdsprocesser. ”Alt hvad vi har af retningslinjer, interne udmeldinger og fx officielle krav til bære/løfte teknikker udsendes via eloomi” fortæller Anders Martens. ”Modtagelse og læsning af information hos den enkelte medarbejder bliver logget i eloomi, så vi kan rapportere på compliances og leve op til Arbejdstilsynets krav”. ”Og specifik kundeinformation og kundekrav” supplerer Carsten Hoffmann, ”loades ud til relevante arbejdere, så vi sikrer, at alle er briefet korrekt”.

”eloomi sikrer, at vores medarbejdere har bedre kendskab til firma information og giver os mulighed for interaktion. Eksempelvis laver vi strategi moduler med små spørgerammer efterfølgende, så vi er sikre på, at alle forstår budskaberne. Det er en effektiv måde at sikre vores værdier på”, siger Carsten Hoffmann.

Træning

”Da vi søgte en træningspartner valgte vi Grape, pga. deres evne til at sætte sig ind i vores praktik”, begrunder Anders. De havde brancheerfaringerne der gør, at de forstår vores sprog og vores udfordringer. De kunne tale direkte til vores medarbejdere og træneren er lidt af en Duracell kanin, der løber på væggene. Han skaber gejst.

Grape har faciliteret salgstræningen af medarbejderne og har sammen med lederne skabt et framework for at arbejde med adfærd og mål. ”Vi startede hele processen ud med et fælles kick off og nu samarbejder vi løbende om at udvikle projektet. Fx skal vi selv i gang med at lave deciderede træningsvideoer. Der er vi ikke endnu, men det skal vi til” fortæller Carsten Hoffmann. Ideen var at få en hus-konsulent som kendte os og vores metoder, en der kunne komme igen og igen og være en gennemgående figur. Og det har vi fået.

Vi har opnået en bedre indbyrdes forståelse mellem medarbejdere og ledere. Samarbejdet på tværs af teams og afdelinger er styrket. Vi er bedre til at give stafetten videre på en god måde. Vi ved alle, hvad det vil sige at være en ”Linker” og ”At spille på grøn bane”, konkluderer Anders.

Ideel sammenkobling

”eloomi er blevet en infrastruktur for lederne til træning, uddannelse og produktlanceringer. Platformen sikrer vores arbejdsgange og processer, og at alle kender de vigtigste budskaber”. ”Det er et godt værktøj, men man skal være klar på at holde det i live. Det kræver ejerskab internt, hvis man gerne vil det. Tidsforbruget er nok mere end forventet, men i sidste ende givet godt ud”, konkluderer Anders Martens. ”For os er eloomi en ideel sammenkobling mellem kommunikation, træning og personlig udvikling”, afslutter han.

Link Logistics skræddersyr transport og kurer opgaver på tværs af førende transportvirksomheder, for større danske og internationale produktionsvirksomheder. Link Logistics er 70 medarbejdere i Norden.

Skal jeg kontakte dig?

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Senior Consultant

Peder Juul