ONLINE KURSUS: LEDERUDVIKLING

Der stilles enorme krav til den moderne leder – hvordan leder du bedst dit team?

Se priser og bestil

Covid-19 pandemien har bl.a. gjort at medarbejdere og ledere i stigende grad arbejder hjemmefra, hvilket hurtigt har været med til at redefinere lederrollen. Der tales om ledelse fra distancen, blended learning, virtuelle teams osv. som aldrig før.

Led dit team

Medarbejdere skal som udgangspunkt udvikles individuelt. Det betyder at lederen skal kunne mestre så forskellige ledelsesdiscipliner som at:

  • Forstå medarbejderens udviklingsniveau
  • Dynamikkerne og dysfunktionerne i medarbejderteamet
  • De forskellige motivationsfaktorer og menneskelige behov
  • Håndtere konflikter og stress
  • Coache og udvikle
  • Give værdiskabende feedback.

Ydermere har Covid-19 gjort at lederne i højere grad skal mestre de ledelsesdiscipliner fra distancen.

PROGRAMMET INDEHOLDER

  • Varighed: ca. 2 timer
  • Sprog: Dansk

Lederudvikling - Led dit team

Vores online kurser i lederudvikling består af de mest efterspurgte kompetencer og værktøjer inden for ledelse. På den måde kan de nemt og fleksibelt sammensættes til skræddersyede forløb, der passer til netop din udvikling som leder.

DISTANCELEDELSE

Hvad enten det er medarbejderen på hjemmekontoret, medarbejderen der sidder et par etager højere oppe eller medarbejderen som arbejder på et andet tidspunkt end lederen, stiller det krav til lederen om at kunne ”lede fra distancen”.

I dette modul, som er højaktuelt grundet Covid-19, vil du blive præsenteret for de udfordringer som ”distancen” giver samt hvilke ledelsestiltag du som leder kan anvende for at håndtere dem.

SITUATIONSBESTEMT LEDELSE

I dette modul introduceres du til Situationsbestemt Ledelse, hvor du vil få en forståelse for, hvordan du matcher din ledelsesstil med medarbejderens behov for udvikling. Begreberne i Situationsbestemt Ledelse bygger på forskning af ”Ken Blanchard og Paul Hersey”.

DEN SVÆRE SAMTALE

Det kan være forskelligt fra leder til leder hvilke samtaler der opleves som svære. Men de fleste ledere befinder sig en gang i mellem i en situation, hvor en sådan samtale skal tages. I dette modul lærer du, hvordan du, strukturerer, forbereder og gennemfører en svær samtale.

FEEDBACK

Der er to fundamentale drivkræfter i mennesker – hvad vil vi gerne opnå, og hvad vil vi gerne undgå. I dette modul lærer du, hvordan du giver udviklende feedback til dine medarbejdere.

KONFLIKTFORSTÅELSE

For at kunne håndtere konflikter, skal du som leder have en forståelse for hvilken type konflikt du står over for samt hvilken konflikt-strategi de ”stridende parter” anvender. I dette modul vil du blive præsenteret for de 3 konflikttyper samt de 3 konflikt-strategier.

KONFLIKTHÅNDTERING

Når du først har forstået hvilken type konflikt du står over for samt hvilken konflikt-strategi der anvendes (se modulet om konflikt forståelse) skal du som leder ære at håndtere konflikterne hensigtsmæssigt.

I dette modul lærer du at håndtere de konflikter du selv er en del af samt de konflikter der opstår mellem medarbejderne.

MOTIVATION

I tidernes løb er der opstået utallige forskellige teorier om, hvad der skaber motivation. I dette modul vil du lære hvilke 3 faktorer, der er primære motivationsfaktorer for både dig selv og dit team.

DE 6 MENNESKELIGE BEHOV

I dette modul bliver du introduceret til de 6 menneskelige behov og hvordan disse påvirker vores adfærd. Ved at forstå behovene vil det være lettere for dig som leder at tilgodese den enkelte medarbejderes behov og derved påvirke motivation, trivsel og ikke mindst performance.

COACHING

I dette modul lærer du, hvordan du kan gennemføre en coachende og udviklende samtale med dine medarbejdere. Du lærer at anvende ABC modellen som struktur, når du eksempelvis har en månedlig status- eller målsamtale med din medarbejder.

SKAB TILLID

Tillid spiller en vigtig rolle i den relation du som leder skal have til dine medarbejdere. De ledere der formår at skabe en høj grad af tillid, oplever oftere høj medarbejdertilfredshed, højt engagement og øget performance.

I dette modul lærer du hvordan du skaber og bevarer tilliden til dine medarbejdere.

TEAMETS UDVIKLINGSFASER

At få mennesker til at skabe resultater sammen i teams stiller store krav til forståelsen for de teamdynamikker, der er i spil, samt til hvordan teamet udvikler sig over tid.

I dette modul vil du få en forståelse for hvordan teamet udvikler sig samt til, hvordan du som leder bedst støtter udviklingen.

MEDARBEJDERUDVIKLING I FLOW

En primær lederopgave er at udvikle medarbejdere i flow. I dette modul bliver du introduceret til, hvordan du sikrer dig at dine medarbejdere udvikles i flow og tager højde for både kedsomhed og stress.

Sådan fungerer det

STEP 1

Vælg et eller flere emner

STEP 2

Bliv matchet med designer

STEP 3

Tilpas kurset sammen

STEP 4

Afspil i jeres eget LMS

Skal jeg kontakte dig?

Director

Mads Dahl-Larsen