Skip to main content

ONLINE KURSUS: LEDERUDVIKLING

Der stilles enorme krav til den moderne leder – hvordan leder du bedst dit team?

Se priser og bestil

Covid-19 pandemien har bl.a. gjort at medarbejdere og ledere i stigende grad arbejder hjemmefra, hvilket hurtigt har været med til at redefinere lederrollen. Der tales om ledelse fra distancen, blended learning, virtuelle teams osv. som aldrig før.

Led dit team

Medarbejdere skal som udgangspunkt udvikles individuelt. Det betyder at lederen skal kunne mestre så forskellige ledelsesdiscipliner som at:

  • Forstå medarbejderens udviklingsniveau
  • Dynamikkerne og dysfunktionerne i medarbejderteamet
  • De forskellige motivationsfaktorer og menneskelige behov
  • Håndtere konflikter og stress
  • Coache og udvikle
  • Give værdiskabende feedback.

Ydermere har Covid-19 gjort at lederne i højere grad skal mestre de ledelsesdiscipliner fra distancen.

PROGRAMMET INDEHOLDER

  • Varighed: ca. 2 timer
  • Sprog: Dansk

Lederudvikling - Led dit team

Vores online kurser i lederudvikling består af de mest efterspurgte kompetencer og værktøjer inden for ledelse. På den måde kan de nemt og fleksibelt sammensættes til skræddersyede forløb, der passer til netop din udvikling som leder.

SITUATIONSBESTEMT LEDELSE

I dette modul introduceres du til Situationsbestemt Ledelse, hvor du vil få en forståelse for, hvordan du matcher din ledelsesstil med medarbejderens behov for udvikling. Begreberne i Situationsbestemt Ledelse bygger på forskning af ”Ken Blanchard og Paul Hersey”.

DEN SVÆRE SAMTALE

Det kan være forskelligt fra leder til leder hvilke samtaler der opleves som svære. Men de fleste ledere befinder sig en gang i mellem i en situation, hvor en sådan samtale skal tages. I dette modul lærer du, hvordan du, strukturerer, forbereder og gennemfører en svær samtale.

FEEDBACK

Der er to fundamentale drivkræfter i mennesker – hvad vil vi gerne opnå, og hvad vil vi gerne undgå. I dette modul lærer du, hvordan du giver udviklende feedback til dine medarbejdere.

KONFLIKTFORSTÅELSE

For at kunne håndtere konflikter, skal du som leder have en forståelse for hvilken type konflikt du står over for samt hvilken konflikt-strategi de ”stridende parter” anvender. I dette modul vil du blive præsenteret for de 3 konflikttyper samt de 3 konflikt-strategier.

KONFLIKTHÅNDTERING

Når du først har forstået hvilken type konflikt du står over for samt hvilken konflikt-strategi der anvendes (se modulet om konflikt forståelse) skal du som leder ære at håndtere konflikterne hensigtsmæssigt.

I dette modul lærer du at håndtere de konflikter du selv er en del af samt de konflikter der opstår mellem medarbejderne.

DIN LEDELSESADFÆRD (DISC)

Fundamentet for at blive en dygtig leder er at forstå, hvornår man har hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig ledelsesadfærd og dernæst at forstå at tilpasse denne adfærd til varierende situationer og medarbejdere.

I dette modul bliver du derfor introduceret til DiSC, et af de mest anerkendte profiltypeværktøjer, for derigennem at øge selvindsigten samt lære, hvordan du tilpasser din ledelsesadfærd.

MOTIVATION

I tidernes løb er der opstået utallige forskellige teorier om, hvad der skaber motivation. I dette modul vil du lære hvilke 3 faktorer, der er primære motivationsfaktorer for både dig selv og dit team.

DE 6 MENNESKELIGE BEHOV

I dette modul bliver du introduceret til de 6 menneskelige behov og hvordan disse påvirker vores adfærd. Ved at forstå behovene vil det være lettere for dig som leder at tilgodese den enkelte medarbejderes behov og derved påvirke motivation, trivsel og ikke mindst performance.

COACHING

I dette modul lærer du, hvordan du kan gennemføre en coachende og udviklende samtale med dine medarbejdere. Du lærer at anvende ABC modellen som struktur, når du eksempelvis har en månedlig status- eller målsamtale med din medarbejder.

SKAB TILLID

Tillid spiller en vigtig rolle i den relation du som leder skal have til dine medarbejdere. De ledere der formår at skabe en høj grad af tillid, oplever oftere høj medarbejdertilfredshed, højt engagement og øget performance.

I dette modul lærer du hvordan du skaber og bevarer tilliden til dine medarbejdere.

TEAMETS UDVIKLINGSFASER

At få mennesker til at skabe resultater sammen i teams stiller store krav til forståelsen for de teamdynamikker, der er i spil, samt til hvordan teamet udvikler sig over tid.

I dette modul vil du få en forståelse for hvordan teamet udvikler sig samt til, hvordan du som leder bedst støtter udviklingen.

Sådan fungerer det

STEP 1

Vælg et eller flere emner

STEP 2

Bliv matchet med designer

STEP 3

Tilpas kurset sammen

STEP 4

Afspil i jeres eget LMS

Skal jeg kontakte dig?

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Director

Mads Dahl-Larsen