Skip to main content
E-learningSalgstræning

Hvordan sikrer du dig at online kurser bruges?

By juni 30, 2022No Comments
E-Learning

Sådan sikrer du at online kurser bliver brugt

Få onlinekurser til at fungere i din virksomhed: Sådan sikrer du, at medarbejderne deltager (og gennemfører) dine onlinekurser.

Hvis vi skal udvikle os i takt med vores jobs og vi løbende skal styrke vores forretningsmæssige resultater, kræver det vi tilegner os ny viden og skærper vores kompetencer. Her er onlinekurser et meget effektivt værktøj, da det tilbyder både kvalitet og fleksibilitet til en pris der er langt lavere end traditionelle kurser med personligt fremmøde. Det er dog én ting at have onlinekurser til rådighed for medarbejderne og en helt anden ting at sørge for, at de bliver brugt effektivt.

I dette blogindlæg får du vores bedste tips til, hvordan du sikrer, at dine medarbejdere udnytter de onlinekurser, du tilbyder!

Nogle tips til at sikre, at onlinekurser anvendes i en virksomhed, er bl.a.:

1

Fortæl dine medarbejdere HVORFOR de skal tage kurserne

2

Skab en læringskultur hvor kompetenceudvikling anses som værende værdifuldt

3

Sørg for at jeres onlinekurser er engagerende, interaktive og relevante

Fortæl dine medarbejdere HVORFOR de skal tage kurserne.

Det første skridt til at sikre, at medarbejderne bruger onlinekurserne, er at sikre, at kurserne er relevante for dem. Faktisk er udgangspunktet for effektive onlinekurser altid at adresserer ”What´s in it for me” – altså at koble læringsmålene i onlinekurset til medarbejderens rolle, opgaver og arbejdsmæssige målsætninger.

F.eks. vil en salgsmedarbejder, alt andet lige, kunne se meningen med at gennemfører et onlinekursus om indvendingshåndtering, mens en økonomimedarbejder måske foretrækker et onlinekursus i excel.

På den måde er medarbejderen motiveret og nærværende under kursusgennemførelsen og chancen for at kurset gennemføres og medarbejderen ikke springer fra undervejs, er langt højere.

Skab en læringskultur hvor kompetenceudvikling anses som værende værdifuldt

Ledelsesmæssigt kan man drive kulturen og motiverer til brug af onlinekurser et langt stykke af vejen. Ved at være det gode eksempel og selv deltage synligt i relevante onlinekurser og ved at bemærke og italesætte at en medarbejder har deltaget (og gennemført) et eller flere onlinekurser på en anerkendende måde, bidrages der til skabelsen af en positiv og motiverende læringskultur.

Ligeledes er det afgørende at man som leder sørger for at medarbejderen har afsat tid til at gennemfører onlinekurset i løbet af sine arbejdsdage, så lærings- og kompetenceudvikling ikke bliver en aktivitet der nedprioriteres til fordel for kerneopgaver.

Sørg for at jeres onlinekurser er engagerende og interaktive

Onlinekurser bør være både medrivende og interaktive. Hvis medarbejderen keder sig for længe under kursusforløbet, er det fristende at hoppe væk fra kurset og lave noget mere interessant. Et medrivende kursus er fri for passive læringssekvenser hvor brugeren ikke involveres. Sørg for at have korte læringssekvenser, så brugeren med få minutters mellemrum skal klikke på noget, svare på et spørgsmål, gennemfører en øvelse eller en quiz etc.

Pas på med kun at fokuserer på præsentation af viden, teorier og modeller – gør læringen levende med eksemplificeringer der gør budskaberne hverdagsrelaterede. Afveksling mellem formidling og interaktivitet holder medarbejderen ”på tæerne” og gør det sjovt at gennemfører kurset.

E-learning

E-learning er en mulighed for faglig træning, og et effektivt værktøj til generel virksomhedsuddannelse eller ledelseskommunikation. Ønsker du at sende et ensartet budskab ud til mange medarbejdere, er digital læring et effektivt valg?