Skip to main content
Ledelsesudvikling

De 4 forudsætninger for en performancekultur

By februar 19, 2019marts 1st, 2022No Comments
Salgstræning

De 4 forudsætninger for en performance kultur

Det kræver målrettet og systematisk arbejde fra ledende medarbejdere, mellemledere og medarbejdere at skabe en performancekultur.

Virksomhedskulturen styrer daglige valg, adfærd, indsats og resultater, som en organisation skaber.

Mange virksomheder har hårde mål, gode strategier og fremragende planer, men mangler stadig at opnå de ønskede resultater. Som regel er det implementering af planerne der svigter. Kulturen og klimaet for at gennemføre ændringer, implementere planer eller iværksætte gode ideer er ikke forenelige med at opnå det, du virkelig ønsker.

Disciplin og performancekultur

Disciplin er en forudsætning for at skabe en performancekultur. Disciplin er nødvendig for at fremme beslutsomhed, lægge barren rigtigt for, hvad der er en god præstation og sikre, at folk er ansvarlige for deres indsats og resultater. I en disciplineret kultur er der ingen tvivl om forventningerne til den enkelte, og at målopnåelse eller manglende præstation vil få konsekvenser. Negativ adfærd håndteres straks, og positiv ønsket adfærd anerkendes, belønnes og stimuleres. En fællesnævner for en sådan disciplineret kultur er, at alle er involveret i virksomhedens forretning.

1

Aktiv håndtering af uoverensstemmelser

Ledere i virksomheder, der performer håndterer konflikter før de tager overhånd. Manglende resultater bliver afdækket og konfronteret, så virksomhed og medarbejderne lærer af fejl.

Alternativer og muligheder vurderes og dømmes uden fordomme og uden skelen til politik. Det alternativ, der leverer det bedste resultat vælges, selv om det kan være ubehageligt for nogen – eller kræve ændringer.

Det skaber et klima, hvor folk kan sige hvad de har på hjerte uden frygt for repressalier. Den gode præstation trumfer politik, positioner og egoer.

2

Åbenhed, tillid og mod

En undvigende kultur skaber ikke konsistente og gode resultater over tid. Der skal være plads til at snakke om det, der er ubehageligt. Det skal være i orden at konfrontere middelmådighed, svag indsats og mangel på resultater. Bortforklaringer skal ikke accepteres, og det er ikke ok at gå i defensiv.
3

Fokus på medarbejdernes styrker

I en succesfuld performancekultur er der gjort en indsats for at skabe forbindelse mellem medarbejdernes styrker og med de opgaver, der skal udføres.

Det er vigtigt at udvikle mennesker. Men i stedet for at udbedre svagheder, forsøger man at afdække underliggende talenter og udvikle dem til styrker, og derefter matche med de opgaver, der skal løses. En virksomhed, hvor alle primært arbejder med ting, de er gode til, vil typisk producere langt bedre resultater end lignende virksomheder med mindre sammenhæng mellem styrker og de opgaver der skal løses.

4

Fokus, enkelhed og målretning

Virksomheder, der performer, er gode til at gøre ting nemt. Målene er klare, og det meddeles meget klart, hvad der skal gøres for at nå målene. Der arbejdes løbende for at reducere kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter. Målene er få, indsatsen for at nå dem er i fokus, og alle er villige til at gøre hvad der kræves for at nå målene. I en performance kultur har du det sjovt og skaber trivsel ved at nå målene.

De 4 forudsætninger kan virke paradoksale, men en disciplineret performancekultur er kendetegnet ved en fleksibel kultur med en høj grad af frihed. Man er altså mere optaget af mål, indsats og professionalisme end ved detaljeret regelstyring.

Ledelsesudvikling

Vi kan introducere og træne dig i forandringsledelse og sikre jeres fokus på performance kultur, vaner, personlighedsprofiler og stakeholders, så I opnår den bedst mulige proces og dermed resultat.