Skip to main content

Business Management

Varighed

2 dage
+ relevant e-learning

Format

Kan leveres med brug af fysiske workshops og/eller virtuelle træningsseancer

Kombinationer

Kombineres ofte med overbevisende kommunikation og People og Performance Management

Led din forretning

Som ledere skal vi omsætte strategien til handlinger i hverdagen, som leder os mod målet. Vi skal kunne prioritere, delegere og skabe en klar sammenhæng mellem de overordnede strategiske målsætninger og de daglige handlinger.

Alle i samme retning

Når du leder din forretning, bryder du målene ned, fordeler opgaverne og sætter målepunkter og processer op, som sikrer at alle ror i den rigtige retning.

Kompetencer du vil blive trænet i

Kommunikation

At kommunikere strategien

Prioriterer

At prioritere og delegere opgaver

Arbejde med KPI’r

At arbejde med KPI’er og følelsen for dem

Sikre effektivitet

At følge op og sikre effektivitet og produktivitet

Få en stærk forretningskultur

At forstå og udvikle stærke arbejdsbetingelser og en stærk forretningskultur

Skal jeg kontakte dig?

Director

Mads Dahl-Larsen