Skip to main content
Ledelsesudvikling

9 trin til opbygning af performance kultur

By februar 14, 2018marts 1st, 2022No Comments
Salgstræning

9 trin til opbygning af en performance kultur

At opbygge en performance kultur kræver ændringer og indsatser, der løfter virksomheden ud af middelmådighed

Nedenfor ser vi nærmere på en række indsatser, der skal gøres i en sådan forandringsproces.

I artiklen ”4 forudsætninger for en performancekultur” betragtede vi de underliggende forudsætninger for at opbygge en disciplineret performancekultur. I denne artikel ser vi på yderligere 9 trin til at opbygge en kultur, der skaber store præstationer over tid.

1. Hvad er god performance?

Alle medarbejdere, mellemledere og ledende medarbejdere skal vide, hvad der er god performance og hvad der er dårlig performance. Dette gælder for alle forretningsområder i salg, marketing, kundeservice, økonomi, administration, indkøb, logistik mv.

Det er krævende at eksemplificere og afklare, hvad der er en god performance, men det skal til.

2. Hvad er den ønskede kultur?

Kultur styrer adfærd, valg og indsatser – og kulturen er stærkt påvirket af virksomhedens værdier.

Virksomheden skal opstille klare retningslinjer for den adfærd, der er forbundet med de etablerede værdier. Ønsket adfærd skal belønnes og stimuleres, mens uønsket adfærd skal konfronteres og justeres. Det skal være krystalklart, hvilken type adfærd der forventes, og det skal være klart, at al adfærd er målt imod disse forventninger.

3. Sæt hårde, men opnåelige mål

Vi mennesker elsker at stræbe efter hårde mål – det motiverer, stimulerer og bringer det bedste frem i os. Men der er en knivsæg mellem hårde, opnåelige og motiverende mål, og uopnåelige, urealistiske og afskrækkende mål.

4. Få fyrtårnene frem!

De rigtige medarbejdere skal være på plads for at opbygge en performancekultur. De vigtigste medarbejdere er jeres fyrtårne.

Et fyrtårn skal bane vejen og vise, at skrappe mål er opnåelige med stærk indsats, og at gode holdninger og opbakning til virksomhedernes retningslinjer skaber en performance kultur. Når én en gang har nået et hårdt mål, forstummer kritikken fra de middelmådige om, at målene er urealistiske.

Fyrtårnene sætter standarden som de andre kan måle sig op mod, og skaber grobund for, at alle kan løfte deres performance. Det bliver også klart, hvem der ikke præsterer.

Vi ser det klart i sportsverden, hvor fyrtårne i en given sport sætter standarden for, hvad der er den bedste performance. Sælgeren, der leverer langt over hårde budgetter måned efter måned uanset forhold og markedsudsving, er et lignende fyrtårn.

5. Hold 360 graders fokus

I en performancekultur skal der investeres tungt i mennesker.

Alle skal have en god onboarding, løbende træning, mentorordninger og coaching undervejs. De bør med jævne mellemrum gennemgå strukturerede og velfungerende uddannelsesprogrammer. Ligesom atleter skal træne for at udføre, skal medarbejdere og ledere gøre det samme.

6. Afbryd ansættelsen med negative kulturbærere

Som nævnt er de rette mennesker essentielle i en performancekultur. Derfor siger det sig selv, at dem der ikke performer ikke kan være en del af teamet.

Folk, der ikke leverer over tid – på trods af at have al den hjælp, som virksomheden kan yde, skal hjælpes til at finde andet arbejde.

Det er demotiverende for dygtige medarbejdere at håndtere kolleger, der ikke leverer. Det samme gælder for medarbejdere, der leverer ok, men som er tids- og energi krævende for kolleger.

Det kan synes ubarmhjertigt at afvikle medarbejdere, der ikke leverer eller som stjæler tid og energi fra andre, men det er en forudsætning hvis du ønsker at indføre en performance kultur. I sportens verden ryger du også af holdet, hvis du ikke gør en indsats og ikke leverer resultaterne.

7. Skab ejerskabsmentalitet

Virksomheden skal investere stærkt i at give mellemledere og medarbejdere ejerskab af virksomhedens mission, vision, værdier, mål, strategier og processer.

Alle i virksomheden skal vide, hvad virksomheden gør, virksomhedens formål og hvordan virksomheden drives.

Hver medarbejder skal kende betydningen af sin indsats for den samlede performance.

Ejerskab og engagement fra medarbejdere er en forudsætning for en performancekultur. Manglende gejst ødelægger stærke præstationer.

8. Sørg for synlighed af tal

Medarbejdere bør trænes for at forstå virksomhedens nøgletal på alle niveauer, og de skal så vidt muligt have adgang til disse.

Medarbejdere som ønsker at performe, elsker tal som viser vejen til målopnåelse. Tal er feedback, der fortæller os, hvor vi står, og de gør det muligt at justere indsatsen undervejs. Tal lader os arbejde mere faktabaseret, så vi kan reducere gætterier og følelsesmæssig ledelse og indsats.

Det er værd at påpege, at du ikke bør få et dogmatisk forhold til tal. Vejen fra god, præstationsfremmende og numerisk målretning til bureaukratisk og performance-wise regelstyring kan være kort.

Fejlkilder ved indsamling og måling af data kan afstedkomme, at præcisionen er for lav til at lægge al vægt på tallene. En holistisk tilgang er ofte mere hensigtsmæssig, hvor tal indgår som en vigtig del af beslutningsgrundlaget, men at de sammenholdes med andet, såsom erfaring, vurdering og intuition.

9. Husk at fejre succeserne - hver gang!

I en performancekultur er koncentrationen og indsatsen høj. Så er det vigtigt at fejre opnåede milepæle og sejre. Sådanne fejringer fremmer medarbejdernes gode indsats, løfter moralen og opretholder fremskridt.

En sådan fejring er også en vigtig lejlighed for dem, der ikke trækker deres del af læsset, til at reflektere og tage et valg om enten at forbedre deres egen performance dramatisk eller finde sig noget andet at lave. Det er ikke sjovt at være i en performance organisation uden at gøre sin del – og det bør det heller ikke være.

Rigtig god fornøjelse!

Ledelsesudvikling

Vi kan introducere og træne jer i ledelse og performance management og på den måde sikre fokus på kultur, vaner, personlighedsprofiler og stakeholders, så du opnår den bedst mulige proces og dermed resultat.