Skip to main content
E-learning

7 gode grunde til e-learning

By marts 19, 2018marts 2nd, 2022No Comments
E-Learning

De 7 gode grunde til at anvende e-learning

De 7 bedste grunde til, at e-learning som trænings- og kommunikationsværktøj, kan skabe værdi for jeres virksomhed

1

Omkostningsbesparende

Som træningsform spares både tid, transport og ressourcer ved at træne med e-learning.
De ressourcer I bruger på interne informationsbriefinger og sidemandsoplæring minimeres, og I undgår tabt arbejdsfortjeneste ved, at medarbejdere skal frigive hele dage til træning.
2

Struktureret, fleksibelt og skalerbart

Med e-learning opnår I en struktureret formidlingskanal til kommunikation af både faglig læring og interne budskaber.
E-learning via en digital platform gør det nemmere for jer at skalere budskaber og læring til relevante afdelinger og specifikke roller. Strukturen skaber samtidig grundlag for både målbarhed og opfølgning.
E-learning passer ind i en travl hverdag, hvor tiden er knap. Medarbejderne får fuld fleksibilitet til at træne, hvor og hvornår de ønsker det – og på den enhed den enkelte medarbejder finder nemmest at bruge; pc, tablet eller telefon.
3

Bedre budskabsforståelse

Med e-learning som kommunikationsredskab sikrer I, at interne såvel som eksterne budskaber bliver ensartede, formaliserede og pædagogisk konsistente. E-learningen giver entydig information til alle.
E-learningen kan indeholde tests, artikler og gamification elementer, så I, på den måde, tilgodeser medarbejdernes forskellige læringsstile. Dermed sikrer I, at medarbejderne reflekterer over budskaberne og husker dem.
4

Kort og effektivt

Vores opmærksomhedsevne er blevet mindre pga. den digitale virkelighed, vi lever i. Idet vi er blevet dårligere til at koncentrere os og fastholde opmærksomheden i længere tid ad gangen, er det blevet væsentlig at kunne tilbyde kort og præcis træning og information.
Opbygges e-learning med micro moduler, så læringen bliver opdelt i mindre bidder, sikres det, at medarbejderne kommer hurtigt og effektivt til sagen og derved opnår en hurtigere og mere effektiv læringsproces.
5

Når behovet opstår

E-learningen giver mulighed for at formidle et budskab eller træne faglighed, præcis når behovet opstår. Måske har du selv stået og manglet nogle faglige værktøjer til at løse en specifik udfordring? Her kan e-learning med micro moduler nemt løse behovet. Med et træningsbibliotek af faglige micro moduler, kan du udvælge og træne præcis den isolerede kompetence du mangler.
6

Individuelt tilpasset

E-learning med micro moduler giver jer mulighed for at skabe individuelle tilpassede forløb. Dermed kan I tilpasse kommunikation og træning og distribuere den til specifikke målgrupper. Og faglig træning kan sammensættes, så de passer præcist til de kompetenceudfordringer den enkelte måtte have.
7

Opfølgning, repetition og løbende kompetenceudvikling

Efteruddannelse og løbende kompetenceudvikling af medarbejderstaben bliver mere effektiv med e-learning, fordi I løbende fx i forbindelse med udviklingssamtaler, kan distribuere og tildele ny træning fra et bibliotek af e-learning.
I traditionelle træningsforløb er der ofte ikke mulighed for repetition, men med e-learning får medarbejderne mulighed for at kunne vende tilbage til træningen, når behovet opstår.

Grape har mange års erfaring med udvikling af e-learning, og har bl.a. skabt et digitalt bibliotek af faglig træning til salgsorganisationer, samt e-learning til virksomhedsspecifik træning og kommunikation. Kontakt os for mere inspiration til, hvordan vi kan hjælpe jer.

E-learning

E-learning er en mulighed for faglig træning, og et effektivt værktøj til generel virksomhedsuddannelse eller ledelseskommunikation. Ønsker du at sende et ensartet budskab ud til mange medarbejdere, er digital læring et effektivt valg?